Компаниянын көргөзмөсү

Шанхай универмаг көргөзмөсү

Шанхай-департамент-дүкөн-көргөзмө-(1)
Шанхай-Департамент-Дүкөн-Көргөзмө-(6)
Шанхай-департамент-дүкөн-көргөзмө-(2)
Шанхай-Департамент-Дүкөн-Көргөзмө-(8)
Шанхай-Департамент-Дүкөн-Көргөзмө-(5)
Шанхай-Департамент-Дүкөн-Көргөзмө-(9)

129-оптикалык жарманке

The-129th-Optical-Fair-(2)
The-129th-Optical-Fair-(13)
The-129th-Optical-Fair-(8)
The-129th-Optical-Fair-(15)
The-129th-Optical-Fair-(11)
The-129th-Optical-Fair-(16)

Сямэнь универмаг көргөзмөсү

Сямень-Департамент-Дүкөн-Көргөзмө-(1)
Сямень-Департамент-Дүкөн-Көргөзмө-(4)
Сямень-Департамент-Дүкөн-Көргөзмө-(2)
Сямень-Департамент-Дүкөн-Көргөзмө-(5)
Сямень-Департамент-Дүкөн-Көргөзмө-(3)
Сямень-Департамент-Дүкөн-Көргөзмө-(6)